Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "УКООПСПIЛКА"

2. Код за ЄДРПОУ

21536532

3. Місцезнаходження

01001, м. Київ, Хрещатик, 7/11

4. Міжміський код, телефон та факс

(044)279-43-32 (044) 226-28-57

5. Електронна поштова адреса

natali.klimenko@bankukoopspilka.kiev.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

 

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

 

 

II. Текст повідомлення

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї ФГВФО вiд 22.01.2015 № 12 та Наказу вiд 23.01.2015 № 32, з 23.01.15 призупинено повноваження т.в.о. Голови Правлiння Дорошенка Г.Г. Дорошенко Г.Г. часткою у статутному капiталi та акцiями Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 18.07.2014. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Виконання обов'язкiв покладаються на уповноважену особу ФГВФО на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї АБ "УКООПСПIЛКА" Кашуту Д.Є.

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї ФГВФО вiд 22.01.2015 з 23.01.15 призначено уповноваженою особу ФГВФО на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї провiдного професiонала з питань врегулювання неплатоспроможностi банкiв вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв Кашуту Д.Є. Строк на який призначено особу - до 22.04.2015. За останнi 5 рокiв Кашута Д.Є. обiймав наступнi посади: Схiдна регiональна дирекцiя ПАТ "Банк "Київська Русь" - заступник виконавчого директора по Луганському регiону; ПАТ "КБ "Глобус" - начальник вiддiлення № 14 в м. Луганськ; ПуАТ"СЕБ БАНК" - начальник Луганського тер.управлiння Схiдного регiонального департаменту роздрiбного напрямку, начальник вiддiлення; директор вiддiлення ПАТ "ВТБ Банк". Кашута Д.Є. часткою у статутному капiталi та акцiями АБ "УКООПСПIЛКА" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини нен має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї ФГВФО вiд 22.01.2015 № 12 та Наказу вiд 23.01.2015 № 1, з 23.01.15 призупинено повноваження:

1. в.о. Голови Спостережної ради АБ "УКООПСПIЛКА" Гороховського I.Л. Гороховський I.Л. часткою у статутному капiталi та акцiями Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 26.08.2014. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. На дану посаду нiкого не призначено.

2. Члена Спостережної ради АБ "УКООПСПIЛКА" Бобир Л.Б., Бобир Л.Б. часткою у статутному капiталi та акцiями Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебувала з 26.08.2014. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. На дану посаду нiкого не призначено.

3.  Члена Спостережної ради АБ "УКООПСПIЛКА" Мазницького С.В.. Мазницький С.В. часткою у статутному капiталi та акцiями Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 26.08.2014. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. На дану посаду нiкого не призначено.

4.  Члена Спостережної ради АБ "УКООПСПIЛКА" Капрару С.Д.. Капрару С.Д.. часткою у статутному капiталi та акцiями Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 26.08.2014. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. На дану посаду нiкого не призначено.

5.  Голови Ревiзiйної комiсiї АБ "УКООПСПIЛКА" Баранюка Р.С.. Баранюк Р.С. часткою у статутному капiталi та акцiями Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 23.04.2014. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. На дану посаду нiкого не призначено.

6. Члена Ревiзiйної комiсiї АБ "УКООПСПIЛКА"Батринюка В.Д.. Батринюк В.Д.. часткою у статутному капiталi та акцiями Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 23.04.2014. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. На дану посаду нiкого не призначено.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Кашута Дмитро Євгенович

Уповноважена особа ФГВФО на тимчасову адмiнiстрацiю АБ "УКООПСПIЛКА"

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

М.П.

 

26.01.2015

(дата)

 

Курс валют

Дата встановлення: 00/00/0000

Базова сума: вказано за 000 одиниць

Код валюты

Наименование валюты

Курс покупки

Курс продажи

643

Російський Рубль

00.00

00.00

840

Долар США

0000.00

0000.00

978

ЕВРО

0000.00

0000.00

новини

Зміна фактичної адреси

Детальніше

Звіт про виплати та надходження АБ "Укоопспілка" станом на 01.01.2017.

Детальніше

Оголошення

Детальніше

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону)

Детальніше

Звіт про виплати та надходження АБ "УКООПСПІЛКА" станом на 01.01.2016

Детальніше

Оголошення про проведення безпосереднього продажу майна ПАТ АБ «Укоопспілка»

Детальніше

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону)

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Детальніше

Повідомлення про інформацію 05.12.14

Детальніше

Повідомлення про інформацію 20.11.14

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Зміни до тарифів по картковим рахункам.

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Затверджені нові тарифи по обслуговуванню карткових рахунків

Детальніше

Повідомлення про інформацію 08.09.2014

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації 22.07.14

Детальніше

Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКООПСПІЛКА»

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 16.09.13

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 24.04.13

Детальніше

Подтвержден рейтинг ПАО «АБ« Укоопспилка »

Детальніше

Продаж нежитлових приміщень 19.10.2012 р.

Детальніше