Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 16.09.13

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

  1. Загальні відомості

1.1.          Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО                „АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ”УКООПСПІЛКА”

1.2.          Організаційно – правова форма емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

1.3.          Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21536532.

1.4.          Місцезнаходження емітента:  01001, м.Київ, вул.Хрещатик, 7/11.

1.5.          Міжміський код, телефон та факс емітента: (044)278-71-24, (044)226-28-57.

1.6.          Електронна поштова адреса емітента: ukoop@i.kiev.ua.

1.7.          Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом    для розкриття інформації: : www.bankukoopspilka.kiev.ua/ua/novyj_resurs_2.

1.8.          Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

  1. Текст повідомлення

2.1.     Спостережною радою АБ „УКООПСПІЛКА” (протокол № 8 Спостережної ради  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКООПСПІЛКА» від 16.09.2013 р.) було прийнято  рішення ввести (призначити) до складу Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКООПСПІЛКА»:

 - Кострейчук Наталю Вікторівну, начальника кредитно-депозитного відділу (паспорт серія ВВ № 797550, виданий Кіровським МВУМВС України в Донецькій обл. 04.06.1999 року). Освіта вища (Донецький національний університет, спеціальність «Фінанси і кредит»)

Інші посади, які обіймала Кострийчук Н.В. протягом своєї діяльності:

1996 – 2003 р.р. Кіровський міський фінансовий відділ (з 2002 р. міське фінансове управління Кіровської міської ради), економіст 1 категорії бюджетного відділу;

2003 - 2011 р.р.  Філія «Відділення Промінвестбанку в м. Кіровське Донецької області», економіст кредитного відділу, старший економіст кредитного відділу, провідний економіст кредитного відділу, головний економіст кредитного відділу, в.о. начальника відділу кредитування юридичних осіб, начальник відділу кредитування кредитних осіб, начальник відділу кредитування і міжнародних платіжних карт, начальник відділу по роботі з корпоративними клієнтами;

2011 - 2012 р.р. Філія «Головне управління ПАТ «Промінвестбанк» в Донецькій області», начальник відділу по роботі з корпоративними клієнтами Харцизького безбалансового відділення, завідуюча Харцизьким безбалансовим відділенням;

з 2012 -  АБ «УКООПСПІЛКА», начальник відділу координації діяльності та аналізу філій та відділень, начальник кредитно-депозитного відділу.

Призначена особа не володіє часткою в статутному капіталі АБ «УКООПСПІЛКА» та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

- Фомичову Наталю Михайлівну, начальника управління активно-пасивних операцій (паспорт серія ВВ № 236056, виданий Куйбишевським ВДМУ України в Донецькій обл. 08 січня 1998 року). Освіта вища (Донецька державна академія управління, спеціальність «Фінанси»)

Інші посади, які обіймала Фомичова Н.М. протягом своєї діяльності:

1994-1996 р.р. Колективний науково-виробничий центр при Калінінської районної організації «Союз Чорнобиль», діловод;

1999 – 2000 р.р. ТОВ «СП з іноземними інвестиціями «ERBAUER», економіст;

2000 - 2003 р.р. ЗАТ «КБ «Донкрединінвест», економіст відділу професійної діяльності на ринку цінних паперів;

2003 – 2004 р.р. ТОВ «Банк «Перспектива» начальник відділу професійної діяльності на ринку цінних паперів;

2004 –2009 р.р Донецька обласна філія АКБ «Укрсоцбанк», головний економіст сектора кредитного моніторингу відділу кредитування, заступник начальника відділу кредитного адміністрування; начальник відділу обслуговування клієнтів управління корпоративного бізнесу, начальник управління корпоративного бізнесу;

2009 – 2010 р.р. ЗАТ «Страхова компанія «ВУСО», начальник відділу Представництва у м. Київ, регіональний директор по Київській області Представництва у м. Київ;

2010 – 2011 р.р. ПАТ «Донгорбанк», заступник керуючого Центрального відділення ПАТ «Донгорбанк» у м. Київ;

з 2012 р. АБ  «УКООПСПІЛКА», начальник управління активно-пасивних операцій.

 Призначена особа не володіє часткою в статутному капіталі АБ «УКООПСПІЛКА» та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

-  Коваля Олександра Івановича, начальника відділу по роботі з проблемною заборгованістю (паспорт серія СО №663136, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 19.06.2001р.). Освіта вища (Київський торговельно-економічний інститут, спеціальність «Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами», Інститут післядипломної освіти Львівської комерційної академії, спеціальність «Фінанси»

Інші посади, які обіймав Коваль О.І. протягом своєї діяльності:

1984 р. – Київська обласна контора «Укркультторг», товарознавець за якістю;

1986 – 1988 р.р Торгово-побутове підприємство №17, товарознавець-брокер, заступник начальника;

1988 – 1993 р.р Воєнторг № 418, товарознавець-брокер розподільчих складів;

1993 – 1994 р.р. Виробничо-комерційна фірма «СЕЙШИЛ-ЛТД», товарознавець 1 категорії в комерційному відділі;

1994 – 1995 р.р. ПФ «А фактор Д» начальник торгового відділу;

1995 – 1998 р.р. Міністерство зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України, головний товарознавець відділу маркетингу споживчого ринку, головний товарознавець відділу економічного аналізу та маркетингу споживчого ринку;

з 1998 р. АБ «УКООПСПІЛКА», головний економіст відділу кредитних операцій, заступник начальника відділу кредитних операцій, начальник відділу кредитних операцій, начальник відділу кредитування юридичних та фізичних осіб, заступник Голови Правління, заступник Голови Правління – начальник відділу кредитування юридичних та фізичних осіб, начальник управління активами та пасивами, начальник відділу активно-пасивних операцій, начальник відділу по роботі з проблемною заборгованістю.

Призначена особа не володіє часткою в статутному капіталі АБ «УКООПСПІЛКА» та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

 

 

  1. Підпис

3.1.          Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірность інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність  згідно з законодавством.

 

Голова Правління

АБ „УКООПСПІЛКА”                                                                 В.М.Кравець                                                         

        17.09.2013 р.

Курс валют

Дата встановлення: 00/00/0000

Базова сума: вказано за 000 одиниць

Код валюты

Наименование валюты

Курс покупки

Курс продажи

643

Російський Рубль

00.00

00.00

840

Долар США

0000.00

0000.00

978

ЕВРО

0000.00

0000.00

новини

Зміна фактичної адреси

Детальніше

Звіт про виплати та надходження АБ "Укоопспілка" станом на 01.01.2017.

Детальніше

Оголошення

Детальніше

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону)

Детальніше

Звіт про виплати та надходження АБ "УКООПСПІЛКА" станом на 01.01.2016

Детальніше

Оголошення про проведення безпосереднього продажу майна ПАТ АБ «Укоопспілка»

Детальніше

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону)

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Детальніше

Повідомлення про інформацію 05.12.14

Детальніше

Повідомлення про інформацію 20.11.14

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Зміни до тарифів по картковим рахункам.

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Затверджені нові тарифи по обслуговуванню карткових рахунків

Детальніше

Повідомлення про інформацію 08.09.2014

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації 22.07.14

Детальніше

Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКООПСПІЛКА»

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 16.09.13

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 24.04.13

Детальніше

Подтвержден рейтинг ПАО «АБ« Укоопспилка »

Детальніше

Продаж нежитлових приміщень 19.10.2012 р.

Детальніше