Валютні операції

АБ "Укоопспілка" здійснює такі види оперцій з валютою:

Купівлю іноземної валюти на Українському міжбанківському валютному ринку (УМВР).

  Для купівлі іноземної валюти на Українському міжбанківському валютному ринку потрібно надати до валютно-економічного відділу наступні документи (оригінали та копії, завірені печаткою - кожна сторінка з підписами директора або іншої відповідальної особи) :

1. Договір з нерезидентом, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України, або інший документ, який згідно з чинним законодавством України має силу договору.

2. Вантажна митна декларація (за формою, встановленою відповідно до Положення про вантажну митну декларацію, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574, зі змінами), якщо товар ввезений на територію України (вантажні митні декларації, за якими здійснене митне оформлення тимчасово ввезених вантажів під зобов'язання про їх зворотне вивезення, не є підставою для купівлі, обміну іноземної валюти);

3. Акт (здавання-приймання тощо) або іншого документа, який свідчить про надання послуг, виконання робіт, імпорт прав інтелектуальної власності, якщо оплачуються отримані послуги (права), виконані роботи;

4. Заявку на купівлю іноземної валюти. Надається в 3-х екземплярах.

Продаж іноземної валюти.

Для продажу іноземної валюти на Українському міжбанківському валютному ринку потрібно надати до валютно-економічного відділу наступні документи:

Заявка на продаж валюти.

Всі заявки на купівлю та продаж валюти приймаються банком до виконання, якщо вони надійшли до 12-00 за Київським часом.

Переказ валюти.

ПОРЯДОК СПИСАННЯ КОШТІВ ЗА ПЛАТІЖНИМ ДОРУЧЕННЯМ

 1. Платіжне доручення в 3-х екземплярах приймається до виконання поточним днем в разі його надходження до 14-00 за Київським часом в валютно-економічний відділ Акціонерного банку "Укоопспілка". Платіжне доручення надане після цього часу приймається до виконання наступним днем . Кожну п'ятницю та в святкові дні час прийняття платіжних доручень скорочується на одну годину.

2. Всі поля заповнюються латинським шрифтом на мові оригіналу або на англійській мові . В разі списання російських рублів поля  заповнюються російською мовою.

3. В платіжному дорученні використовуються офіційно прийняті назви банків без скорочень, а також інші необхідні  дані , яких потребує платіжна система країни банка-бенефіціара. В адресі банку-бенефіціара необхідно вказувати місто і країну. Банк-посередник вказується в разі необхідності. Для платіжних доручень нерезидентів реквізит “країна” повинен містити назву країни його реєстрації.

4. Комісійна винагорода за списання коштів здійснюється відповідно до тарифів Акціонерного банку "Укоопспілка" .

5. Відповідальність за правильність вказаних в платіжному дорученні реквізитів покладається на платника .

6. За додатковою інформацією звертайтеся в валютно-економічний відділ або за телефоном 8 (044) 278-53-40.

Курс валют

Дата встановлення: 00/00/0000

Базова сума: вказано за 000 одиниць

Код валюты

Наименование валюты

Курс покупки

Курс продажи

643

Російський Рубль

00.00

00.00

840

Долар США

0000.00

0000.00

978

ЕВРО

0000.00

0000.00

новини

Зміна фактичної адреси

Детальніше

Звіт про виплати та надходження АБ "Укоопспілка" станом на 01.01.2017.

Детальніше

Оголошення

Детальніше

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону)

Детальніше

Звіт про виплати та надходження АБ "УКООПСПІЛКА" станом на 01.01.2016

Детальніше

Оголошення про проведення безпосереднього продажу майна ПАТ АБ «Укоопспілка»

Детальніше

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону)

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Детальніше

Повідомлення про інформацію 05.12.14

Детальніше

Повідомлення про інформацію 20.11.14

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Зміни до тарифів по картковим рахункам.

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Затверджені нові тарифи по обслуговуванню карткових рахунків

Детальніше

Повідомлення про інформацію 08.09.2014

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації 22.07.14

Детальніше

Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКООПСПІЛКА»

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 16.09.13

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 24.04.13

Детальніше

Подтвержден рейтинг ПАО «АБ« Укоопспилка »

Детальніше

Продаж нежитлових приміщень 19.10.2012 р.

Детальніше